Overige

Kwaliteitsborging
Natuurlijk is het ook belangrijk dat wij kwalitatief hoogwaardige zorg blijven leveren. Daarom zijn wij allen, via onze beroepsorganisatie voor verloskundigen, de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Alle verloskundigen in dit register werken volgens de richtlijnen van de KNOV en zijn verplicht jaarlijks punten te halen voor professionalisering en kwaliteitsbevordering middels nascholingen, symposia, vaardigheidstrainingen en studie.

Betalingsvoorwaarden
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Ze zijn vastgesteld op 21 juni 1996 in Utrecht gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank onder nummer 165/1996.

Disclaimer
Alle informatie op deze website is eigendom van Anno Nu Praktijk voor Verloskunde. De informatie is vooral bedoeld voor zwangeren woonachtig in Hardinxveld en Giessenburg. Namen van personen, instellingen, vermeldingen van websites en telefoonnummers worden met zorg, maar onder voorbehoud van fouten, weergegeven. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit informatie van deze site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met nadruk vermelden wij dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent. Indien u specifieke vragen heeft raden wij je aan altijd contact op te nemen met de praktijk.