Privacy & Persoonsgegevens

Natuurlijk wordt er in onze praktijk zorgvuldig omgegaan met je persoonsgegevens.
De verwerking hiervan is geregeld via de WGBO (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Heel eenvoudig gezegd betekent dat voor jou dat doordat jij je bij ons aanmeldt je een behandelingsovereenkomst met ons sluit. Wij verwerken jouw gegevens in ons digitale dossier en hebben hierover geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen de verloskundigen binnen onze maatschap inzage hebben in jouw gegevens.

Als cliënt heb jij recht op inzage en met de komst van de AVG (de algemene Verordening Gegevensbescherming) heb jij als cliënt daar een paar rechten bij gekregen. Naast inzage heb jij ook recht op correctie en verwijdering.
In bijgaand document vind je onze privacy verklaring.

Privacy in onze praktijk