Samenwerking in de regio

Integrale verloskundige zorg

Voor de zorg in je zwangerschap, tijdens de bevalling en in je kraambed loop je bij ons onder controle.
Maar goede verloskundige zorg kunnen wij alleen maar bieden wanneer wij een soepele samenwerking hebben met gynaecologen en kinderartsen. Wij behoren daarom ook tot het Verloskundig Samenwerkingsverband Gorinchem. Zodat de verloskundige zorg zoveel als mogelijk gestroomlijnd verloopt. En daarbij continu
ïteit en kwaliteit van zorg daardoor gewaarborgd zijn.
Dit betekent dat wij maandelijks overleg hebben met de gynaecologen en kinderartsen, om de zorg aan jullie als zwangeren eenduidig af te stemmen.

     Info: VSV Gorinchem

NIDW

Wij zijn ook lid van de coöperatie Nieuw in de Wereld. Dit is een initiatief waarbij kraamzorg en verloskundigen de krachten bundelen om de zorg voor moeder en kind dichtbij huis blijvend beschikbaar te laten zijn.

Nieuw in de Wereld zet zich in voor:

  • Laagdrempelige kwalitatief goede zorg rondom de geboorte
  • Zwangerschap, bevalling en zorg na de geboorte worden gezien als een natuurlijk gezond proces
  • Persoonlijke betrokken zorg dichtbij huis, waarbij elke zwangere als uniek wordt gezien en in samenspraak met de zwangere de zorg wordt afgestemd
  • Fysiologie bevorderen en onnodige medicalisering voorkomen
  • Behoud van de thuisbevalling
  • Een veilige start
Samenwerking andere disciplines

Plaatselijk werken wij natuurlijk samen met de huisartsen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we je doorverwijzen naar een fysio- of caesartherapeut, diëtiste, het sociaal team, maatschappelijk werk of de thuiszorg.