Wie kom je tegen

Verloskundigen

Wij werken in onze verloskundigenpraktijk momenteel met drie enthousiaste verloskundigen en één waarneemster:
Afke Houtman: fulltime
Marleen Lammers: parttime
Sari van Velzen: fulltime
Nathalie Brandwijk: vaste waarneemster
Wij hechten veel waarde aan een gemoedelijke en ontspannen sfeer, tijd en ruimte voor iedere cliënt, een individuele benadering, empathie, respect en een goede verhouding tussen humor en ernst.

Afke Houtman-van Houwelingen

Ik ben geboren (1975) en getogen in Hardinxveld. Allereerst ben ik een gelukkige echtgenote en moeder van 3 heerlijke kinderen. Daarnaast ben ik ook een enthousiast verloskundige sinds de zomer van 1998. Per januari 1999 heb ik de verloskundige praktijk in Hardinxveld opgestart, gezien er een aantal huisartsen wilden stoppen met de verloskunde. En zo met heel veel plezier de praktijk opgebouwd. Na de geboorte van mijn eerste kind werd het wel erg heftig om alleen de praktijk te runnen vandaar dat ik sindsdien (2005) met Marleen een maatschap vorm en sinds de geboorte van Marleen haar eerste kind (2008)en de toename van het aantal cliënten binnen onze praktijk is Veronica als derde maat in onze maatschap gekomen. Tot onze grote droefenis, is zij na een aantal jaar in onze praktijk gewerkt te hebben, ziek geworden. Hoewel het er even op leek dat ze haar werk weer zou kunnen oppakken, heeft zij in 2015 definitief afscheid van de praktijk moeten nemen. In de zomer van 2017 is zij overleden. We missen in haar een zéér betrokken en professionele collega maar ook een geweldig mens, die wij en vele (ex-) cliënten niet zullen vergeten. Hoewel zij zelf nooit vervangen kan worden, hebben wij een even betrokken en geweldige collega in Sari gevonden om onze maatschap te versterken.
Ik geniet enorm van het vak. Ik hoop mensen te helpen vol vertrouwen door het proces van zwangerschap, geboorte tot ouderschap te coachen. Gezien dit hele proces iets volkomen natuurlijks is waarbij geen haast is geboden, vind ik het zelf ook belangrijk om tijd te nemen en rust te creëren en daarbij mensen te stimuleren en bewust te maken van hun eigen kunnen. Dit alles om het meest wonderlijke maar ook ingrijpende proces tot een zo goed en mooi mogelijk einde en tegelijk begin, te brengen.

Marleen Lammers-Walraven

Mijn naam is Marleen Lammers-Walraven en geboren en getogen in Gorinchem. Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik direct ingeloot voor de SROV (Rotterdamse Opleiding voor Verloskunde) en heb hier van 2000 tot 2004 gestudeerd. Tijdens één van mijn stages werd ik in Hardinxveld bij Afke geplaatst, die op dat moment nog alleen werkte. Vanaf het begin heeft dit geklikt en zo kwam het dat zij mij tijdens haar zwangerschap heeft gevraagd om voor haar in te vallen. Met veel plezier heb ik dus na mijn studie gelijk kennis kunnen maken met Hardinxveld en omstreken. Omdat de praktijk drukker werd en Afke een gezin had, wilde zij graag in de toekomst ook met z’n tweeën blijven werken. Zo komt het dat we vier jaar gezellig samen hebben gewerkt. Na de geboorte van mijn eerste kind wilde ik liever wat minder werken en wat meer thuis zijn. Vanaf die tijd werkt Veronica dus ook als derde maat in de praktijk en ben ik part-time gaan werken. Het was even wennen om wat minder bij de praktijk betrokken te zijn, maar inmiddels heb ik mijn weg gevonden. Ik hoop jullie allen tijdens jullie zwangerschap te leren kennen en zo een stuk begeleiding geven in een bijzonder intieme en wonderlijke tijd in het leven. Want dat maakt voor mij mijn vak zo speciaal, er telkens weer getuige van mogen zijn dat er een klein, nieuw mensje op de wereld komt en het tegelijk twee mensen ouders’ maakt! Tot ziens in de praktijk!

Sari van Velzen van Buuren

Mijn naam is Sari van Velzen en ben opgegroeid in Hardinxveld. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Verloskunde Academie Rotterdam. De opleiding en stages door heel het land heb ik met veel plezier voltooid. Na eerst een jaar voor verschillende praktijken te hebben gewerkt ben ik vanaf september 2013 vast bij Afke en Marleen komen werken. Het is een voorrecht om iedere dag te mogen werken met het wonder van nieuw leven. Het blijft bijzonder wanneer ik deel uit mag maken van deze belangrijke en speciale gebeurtenis. Ik hoop snel met jullie kennis te maken!

Nathalie Brandwijk

Ik ben Nathalie Brandwijk. Samen met mijn man Gerco woon ik in Sliedrecht. Het werken als verloskundige vind ik echt ontzettend mooi. Ik hoop binnen verloskundigenpraktijk AnnoNu de diensten en spreekuren waar te nemen die Afke, Marleen of Sari niet kunnen werken. Daarnaast maak ik echo’s en plaats ik spiralen. Nadat ik ben afgestudeerd als verloskundige heb ik in verschillende verloskundigenpraktijken gewerkt. Ik merkte dat ik bij AnnoNu erg op mijn plek ben in het verlenen van verloskundige zorg. Ik vind het heel fijn om de tijd voor je te kunnen nemen om bijvoorbeeld bepaalde informatie te bespreken of een weloverwogen beslissing te maken. Ik ben ervan overtuigd dat zwanger zijn en bevallen hele normale, natuurlijke processen zijn en dat je dit prima zelf kunt. Ik wil je dan ook graag vertrouwen geven in je lichaam en in het proces van zwangerschap, geboorte en de periode erna. Ik vind het belangrijk om tijdens het gehele proces geen onnodige interventies toe te passen, maar vooral de natuur zijn gang te laten gaan.

 

Nathalie zal tijdens nascholingsdagen, vakanties en andere verlofdagen ons vervangen.
Daarnaast is er momenteel veel gaande in verloskundig Nederland.
Wij willen blijven gaan voor persoonlijke zorg dichtbij, keuzevrijheid van de zwangere en  het behoud van de thuisbevalling. Juist om daarvoor te blijven vechten heeft Afke binnen de regio wat bestuurlijke functies op zich heeft genomen. Om hiervoor tijd te hebben, moet ze een klein stapje terug doen in de praktijk waardoor Nathalie 1 dag in de week voor haar zal waarnemen.
Daarnaast breiden we onze spreekuren wat uit met extra mogelijkheden dit betekent dat zij ook 1 dagdeel in de week spreekuur zal doen.

Stagiaires

We begeleiden regelmatig stagiaires, zodat ook zij zich kunnen bekwamen in het verloskundig vak.
Natuurlijk hopen we dat ze veel kunnen en mogen oefenen in onze praktijk, maar jullie als zwangeren staan bovenaan, dus mochten jullie bezwaar hebben tegen hun aanwezigheid dan mag je dat altijd aangeven!

Integrale verloskundige zorg

Voor de zorg in je zwangerschap, tijdens de bevalling en in je kraambed loop je bij ons onder controle. Maar goede verloskundige zorg kunnen wij alleen maar bieden wanneer wij een soepele samenwerking hebben met gynaecologen en kinderartsen. Wij behoren daarom ook tot het Verloskundig Samenwerkingsverband Gorinchem. Zodat de verloskundige zorg zoveel als mogelijk gestroomlijnd verloopt. En daarbij continuïteit en kwaliteit van zorg daardoor gewaarborgd zijn. Dit betekent dat wij maandelijks overleg hebben met de gynaecologen en kinderartsen, om de zorg aan jullie als zwangeren eenduidig af te stemmen.
Info: VSV Gorinchem

NIDW

Daarnaast zijn wij ook lid van de coöperatie Nieuw in de Wereld. Dit is een initiatief waarbij kraamzorg en verloskundigen de krachten bundelen om de zorg voor moeder en kind dichtbij huis blijvend beschikbaar te laten zijn.
Nieuw in de Wereld zet zich in voor:

  • Laagdrempelige kwalitatief goede zorg rondom de geboorte
  • Zwangerschap, bevalling en zorg na de geboorte worden gezien als een natuurlijk gezond proces
  • Persoonlijke betrokken zorg dichtbij huis, waarbij elke zwangere als uniek wordt gezien en in samenspraak met de zwangere de zorg wordt afgestemd
  • Fysiologie bevorderen en onnodige medicalisering voorkomen
  • Behoud van de thuisbevalling
  • Een veilige start

Deelnemende partijen zijn:

Meer info: NieuwindeWereld

Samenwerking andere disciplines
Plaatselijk werken wij natuurlijk samen met de huisartsen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we je doorverwijzen naar een fysio- of caesartherapeut, diëtiste, het sociaal team, maatschappelijk werk of de thuiszorg.