Veel voorkomende klachten

De volgende folders bevatten informatie en adviezen over de meest voorkomende zwangerschapskwalen.

De eerste folder gaat over allerlei lichamelijke klachten die je kunt tegenkomen en behandelt ook de veranderingen op psychisch vlak.
Folder: Lichamelijke en psychische veranderingen

De tweede folder gaat over allerhande pijnklachten in je buik, zodat je een beetje weet wat erbij mag horen en wanneer je aan de bel moet trekken.
Folder: Van bandenpijn tot oefenwee